Onze visie

j2p fungeert als architect van uw informatiesysteem en als facilitator van uw projecten. Wij helpen ondernemingen en organisaties de technologische, functionele en organisatorische sprongen te maken die zo nodig zijn voor hun evolutie. Wij overbruggen de ontbrekende interne middelen en vaardigheden voor de beheersing en het welslagen van de informaticaprojecten.

j2p werkt perfect onafhankelijk van de informaticaleveranciers. Onze onafhankelijkheid is uw garantie. Wij bieden u de onmisbare neutraliteit en objectiviteit om strategische keuzes te maken en uw belangen te behartigen.

j2p toont flexibiliteit en pragmatisme. Wij passen onze interventiewijzen en onze methodes aan om op de beste manier aan uw behoeften tegemoet te komen en rekening te houden met uw context, uw teams en uw verplichtingen.

j2p probeert uw medewerkers altijd actief bij zijn interventies te betrekken. Het doel is uw teams via kennisoverdracht op een niveau van autonomie te brengen waarmee zij hun informaticasystemen en -projecten in de hand kunnen nemen.

Auditor, architect, coördinator, facilitator, tolk, bemiddelaar, expert, coach... wij nemen elke functie op ons afhankelijk van de behoeften en de situatie, maar met als rode draad altijd een coherent informatiesysteem en projecten van kwaliteit.