Ons bedrijf

j2p is gespecialiseerd in audit en advies. Al naargelang uw behoeften en context kunnen onze interventies de vorm aannemen van:

 • strategische sturing
 • projectbegeleiding
 • operationele bijstand en coaching
 • expertise, controle en evaluatie.

j2p is gespecialiseerd in informatiesystemen in de brede zin van het woord. Onze opvatting van een informatiesysteem omvat alle elementen die de efficiëntie ervan bepalen:

 • de architectuur van systeem en netwerken
 • toepassingen in de vorm van programmasoftware of specifieke ontwikkelingen
 • de integratie van systemen, applicaties en gegevens
 • de organisatie van en werkprocessen met betrekking tot informaticamiddelen
 • de structuren en organisatie van informatica in brede zin, met inbegrip van veiligheid en kwaliteit.

Waar nodig bouwen wij een multidisciplinair team met specifieke vaardigheden en ervaringen, in het bijzonder op het gebied van:

 • ontwikkelingsarchitectuur en softwarekwaliteit (vereisten, processen, codes, gegevens)
 • optimalisering van de logistieke keten en de operaties
 • strategische ontwikkeling, fusies/overnames
 • boekhoudkundig en financieel beheer, certificatie van de rekeningen
 • marketingbeheer en commerciële ontwikkeling
 • werving en selectie van human resources
 • ondernemings- en technologierecht.