Interventieniveaus

Afhankelijk van het evolutiestadium en de behoeften, kan j2p op verschillende niveaus optreden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden, variërend van een strategisch niveau tot meer operationele of specifieke vormen van bijstand.

Governance & strategie

Strategische afstemming en evolutieplan, beheer van risico's en conformiteit, gebruik van hulpbronnen, prestatiemeting, operationele coaching, kostenbeheersing

Organisatie & processen

Bestuursorganen en besluitvormingsprocessen met betrekking tot informatica, structuren en opheldering van taken en verantwoordelijkheden, verandermanagement, normen en charters met betrekking tot informatica, modellering en optimalisering van bedrijfsprocessen, modellering en optimalisering van informaticaprocessen

Programma's en projecten

Vaststelling van de omtrek en het model van de projecten, specificatie van de functionele en niet-functionele vereisten, selectie van oplossingen, onderhandelingen over het project, contractuele vastlegging van de resultaten en verbintenissen, inkadering of sturing van de projecten, kwaliteit van de projecten

Risico's

Analyse en evaluatie van de risico's, veiligheidsplan, continuïteitsplan, plan van wettelijke en reglementaire conformiteit

Kostenbeheersing

Inventaris van de informatica- en begrotingskosten en verdeling van de informaticakosten, onderhandeling van contracten en onderaanneming

Geschillen

Bemiddeling, arbitrage, gerechtelijke expertise.

 

Onze partners kunnen gemobiliseerd worden als voor uw situatie een heel palet van vaardigheden en een bredere expertise vereist is. Dat is trouwens toch vaak het geval als men de hele synergie tussen een bedrijf en een informaticamiddel wil bewerkstelligen.