Audit en advies over informatiesystemen

j2p urbaniseert uw processen en uw informatiesysteem met de neutrale en objectieve blik van een auditor. Wij treden op als architect van uw informaticastrategie en als facilitator van uw projecten. Wij werken onafhankelijk van de systeemaannemers, lossen uw problemen op en behartigen uw belangen.

Heeft u uw informatiesysteem onder controle en functioneert het naar verwachting?

j2p auditeert uw hele informatiesysteem. Wij evalueren of dit aan de gebruikelijke eisen en normen voldoet, afhankelijk van uw context en uw specifieke kenmerken. Wij bekijken hoe u het doet, vanuit het oogpunt van goed bestuur, veiligheid, conformiteit, afstemming op de bedrijfsstrategie, optimalisering van de processen en kostenbeheersing. Meer weten...

Heeft u een duidelijk beeld van de informatica-evolutie die nodig is om uw bedrijfsstrategie te ondersteunen?

j2p adviseert en begeleidt u bij het optimaliseren van uw processen en de evolutie van uw informatiesysteem. Onze interventies beslaan alle elementen die bepalend zijn voor de kwaliteit en veiligheid van uw informatiesysteem: infrastructuren en systemen, applicaties, processen en actoren.
j2p kijkt ook naar aanvullende vaardigheden en ervaringen, teneinde een beter begrip te krijgen van de processen in uw onderneming of organisatie, vanuit het oogpunt van de verschillende problemen die zich kunnen voordoen. Meer weten...

Beschikt u over de middelen en vaardigheden om projecten en acties op informaticagebied te definiëren en uit te voeren?

j2p past zich aan uw behoeften en uw situatie aan en zet uw bedrijf, uw medewerkers en uw organisatie altijd centraal bij het beheer van de informatiesystemen. Onze adviezen, ondersteund door vaste referentiesystemen en methodes, vullen uw eigen knowhow aan en leiden tot een kennisoverdracht naar uw medewerkers toe. Van informaticastrategie tot projectbeheer, en van de besturing van projecten en acties tot coaching, vinden wij  met u de interventiewijze die u de meeste vooruitgang oplevert... Meer weten...

Heeft u al bepaald welke resultaten u wilt verwezenlijken en welke risico's beheerst moeten worden?

j2p helpt u de technische, functionele en organisatorische risico's bepalen die beheerst moeten worden. j2p helpt u meetbare en realistische resultaten te definiëren die in verhouding staan tot uw projecten en processen. De resultaten worden altijd aangeboden op basis van het drieluik kwaliteit - termijn - budget. De risico's worden altijd gekwalificeerd op basis van hun aard, waarschijnlijkheid en impact.
Wij definiëren de projecten, hun risico's, hun input en hun verwachte kwaliteit. Wij helpen u alle richtpunten en valkuilen te herkennen om de gestelde termijnen te kunnen halen. De hele aanpak draagt bij tot een beheersing van het budget. Meer weten...

Denkt u dat een neutrale, onafhankelijke en flexibele partner u een stap vooruit kan helpen?

j2p biedt u een neutrale en objectieve blik op het juiste moment. Wij helpen u eventuele interne blokkeringen te overkomen en objectief naar de uitgangspositie te kijken. Wij selecteren, samen met uw medewerkers en volgens objectieve criteria, de beste oplossingen en leveranciers op informaticagebied.
Wij leggen uw informaticaprojecten contractueel vast en zien toe op de kwaliteit van de input. Wij zorgen ervoor dat de productiesystemen afgestemd blijven op de behoeften en in correcte bedrijfsomstandigheden functioneren. Wij waken ervoor dat precontentieuze situaties ongunstig voor u zouden uitpakken.

j2p werkt geheel onafhankelijk van uw informaticaleveranciers. Architect, facilitator, vertrouwde tussenpersoon, coach, expert... wij nemen elke functie op ons waarmee wij uw projecten kunnen versnellen, situaties kunnen deblokkeren, uw belangen kunnen behartigen. Meer weten...