Uw behoeften

Informatiesystemen zijn een beslissend onderdeel van het leven van uw onderneming of organisatie. Hun evolutie ten dienste van uw bedrijfsstrategie, hun coherentie en hun beheersing zijn onontkoombare en veeleisende uitdagingen in termen van hulpbronnen en bekwaamheden. 

Informatiesystemen zijn onmisbaar en complex

Of het nu om aandeelhouders, medewerkers, partners of controle-instanties gaat, de partners van bedrijven en instellingen stellen bedrijven tegenwoordig voor grote uitdagingen en stellen zware eisen ten aanzien van efficiëntie, rentabiliteit, duurzaamheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid, conformiteit,...

Ongeacht het ontwikkelings- of evolutiestadium van uw activiteit maken informatiesystemen, en in het bijzonder IT, altijd een vast onderdeel uit van het bestuur, de processen en de projecten. Informatiesystemen, dat zijn mensen, processen, instrumenten en technologieën. Dat maakt dat ze moeilijk te vatten zijn en vaak aan de gevoeligste aspecten van de organisatie raken. Maar als alle elementen in aanmerking worden genomen en beheerst worden, kunnen informatiesystemen een echte "hefboom" worden voor doeltreffendheid, convergentie en synergie in de organisatie.

OK, maar mat welke middelen?

U heeft prachtige ideeën voor oplossingen, maar het ontbreekt u aan middelen, expertise of methodes

Zoals op elk gebied is ook hier een duidelijke informaticastrategie onmisbaar als men heldere doelstellingen wil bepalen, uitwisselen en bereiken. Hoe vaak heeft u dit al uitgesteld omdat het u aan tijd, personeel, methodes of afstand ten aanzien van de dagelijkse beslommeringen ontbrak?

De bestuursorganen die de uitvoering van uw strategische projecten coördineren en superviseren, moeten in beweging gezet en aangespoord worden voordat er een normaal bedrijfstempo kan worden bereikt waarbij ieder zijn rol op zich neemt. Beschikt u over een bevoegde orkestleider met het vereiste overwicht om de partij te dirigeren? Zijn uw gebruikers hier rijp genoeg voor?

Zeldzaam zijn de projecten die hun doelstellingen binnen de gestelde tijd en begroting bereiken zonder een ervaren, actieve en communicatieve projectleider. Kunt u voor deze functie een interne kandidaat aanwijzen? Moet deze worden opgeleid en ingewerkt?

De huidige informatiesystemen zijn tegenwoordig zo ingewikkeld dat u natuurlijk intern niet over alle hulpbronnen en vaardigheden kunt beschikken. Wat doet u wanneer u in verband met een ingewikkelde technische kwestie een onafhankelijk advies van uw informaticaleveranciers nodig heeft?

U voelt dat directe en indirecte besparingen kunnen worden verkregen met een beter gebruik van uw hulpbronnen en investeringen. Maar hoe pakt u de kwestie aan?